Ny trafikplan struntade i klimatet

Bild på trafikstockning
Foto: Eve Livesey

I trafikverkets förslag till ny trafikplan saknades helt ett klimatperspektiv. Trots att trafikverkets egna utredningar säger att bilismen måste minska kraftigt planeras istället för ökad trafik, något som får hård kritik från flera håll, rapporterar bland annat rapport.

Enligt trafikverkets egna utredningar behöver bilismen minska med 20 procent till 2030 för att Sverige ska klara sina klimatmål, något som ställer höga krav på satsningar på kollektivtrafik och att man undviker satsningar på nya motorvägar som uppmuntrar till mer bilåkande. Trots detta räknar trafikverket i sitt förslag till trafikplan med en ökad trafik på 34 procent, något som går helt på tvärs med klimatmålen.

Flera tunga aktörer har varit skarpt kritiska. Naturvårdsverket skrev i sitt remissvar att trafikplanen har allvarliga brister, går på tvärs med klimatmålen och möjligen går emot kapitel 6 i miljöbalken som säger att det ska finnas en miljökonsekvensbeskrivning i sådana här fall. Dessutom påpekar naturvårdsverket att många av de föreslagna vägprojekten inte är lönsamma om vi lyckas minska trafiken i enlighet med våra klimatmål, vilket också bör tas hänsyn till.

Naturskyddsföreningen instämmer i kritiken mot trafikplanen.

– Trafikverkets planering är att medvetet frontalkrocka med klimatmålen, något som man också öppet erkänner i sin plan. Regeringen borde säga åt myndigheten att komma tillbaka med en plan på hur trafiken ska kunna bli en lösning på klimatutmaningen istället för att vara problemet, säger Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

Miljö online2

Liknande artiklar