Polska regeringens fossilkramande i otakt med folket

Foto: (Public domain)

Den polska regeringen vill inte ha förnybart, men det vill folket.

I en undersökning beställd av Greenpeace visar det sig att 89% av polackerna vill öka produktionen av förnybar energi i landet. Idag står kol står för uppemot 90 % av den polska elen. 73 % av polackerna vill att regeringen aktivt ska motverka den globala uppvärmningen.

Maciej Muskat, chef för polska Greenpeace, säger [SMB:s övers.]:

Det polska folket vill ha radikal och långtgående förändring i riktning mot ren energi. Premiärminister Tusk och hans regerings kolberoende underminerar deras trovärdighet som värdar för FN:s klimatförhandlingar.

Lösningar för ren energi som kan utradera den smutsiga energins dominans finns tillgängliga redan idag och är tekniskt och ekonomiskt starka. Det är dags för premiärminister Donald Tusk och hans regering att lägga till den saknade ingrediensen: En stark politisk vilja att fasa ut fossila bränslen och att börja arbeta för förnybar energi.

Polen har inte direkt gjort sig känd som en föregångare i klimatarbetet. Landet saknar ordentliga mål för förnybar energi och blockerar EU:s klimatarbete. I samband med de pågående klimatförhandlingarna har den polska regeringen också bjudit in kolindustrin till att sitt viktigaste möte för året.

Miljö online2

Liknande artiklar