Tre länder sabbade plan om att skydda unika havsområden i Antarktis

Foto: Andrew Meijers, CSIRO

En stor besvikelse, menar svenska Havs- och vattenmyndigheten som fanns på plats på Tasmanien för att förhandla om frågan.

När länderna som ingår i konventionen för bevarande av marina resurser i Antarktis, CCAMLR, nyligen möttes visade det sig att Ryssland, Kina och Ukraina kunde blockera förslagen om att införa två jättelika marina skyddade områden i Antarktis.

Det ena förslaget gällde Rosshavet och det andra ett nätverk av områden i östra Antarktis. Enligt en artikel i The Guardian rör det sig om en yta på sammanlagt 2,9 miljoner kvadratkilometer.

Staffan Danielsson, utredare på internationella enheten på Havs- och vattenmyndigheten, som fanns på plats under förhandlingarna menar att det är ”uppseendeväckande” att förslagen blockerades. I ett pressmeddelande säger han:

– Det är en stor besvikelse att så väl underbyggda förslag inte kan accepteras av ett par medlemsländer. Både Rosshavet och östra Antarktis är unika ekosystem som förtjänar det skydd som föreslogs.

Ändå hade flera försök gjorts inför mötet om att hitta en kompromiss för att få med sig alla länder. HaV skriver:

Inför mötet hade förslagen om marina skyddade områden minskat i omfattning för att tillmötesgå kritikerna. Rosshavsförslaget minskades med 40 procent och tre av sju delområden i förslaget om östra Antarktis sköts på framtiden. Därmed var förhoppningen stor att de främsta kritikerna Ryssland, Kina, Norge, Ukraina och Japan skulle kunna acceptera förslagen.

– Japan och Norge mjukande något mot slutet av mötet medan Ryssland och Ukraina inte kunde acceptera förslagen. De ville se förslag med ännu mer detaljerad vetenskaplig information, men bakom de kraven kan det ligga andra skäl, exempelvis att de inte vill acceptera eventuella framtida inskränkningar i fisket efter tandnoting och krill, säger Danielsson.

Nu måste länderna vänta till oktober 2014 innan frågan kan diskuteras på nytt inom konventionen.

Miljö online2

Liknande artiklar