Akut hotad ål efterfrågas inför jul

Foto: Peter Harrison

Världsnaturfonden (WWF) är positiv till att ålen fasas ut från julborden. Men på Öland, i Blekinge och i Skåne säljs den överfiskade arten fortfarande i butiker och på saluhallar och restauranger.

Det är främst konsumenter över 50 år som vill köpa ålen. Unga personer väljer bort ål och lutfisk, menar WWF.

Ålbeståndet har minskat med 99 % på 60 år på grund av ohämmat fiske. Ålen vandrar till Norden och Europa ända från Sargassohavet utanför Nordamerikas atlantkust. Den färdas upp genom Europas floder till Skandinaviska vatten. Vandringen störs av vattenkraftanläggningar och båtslussar. Ålens livscykel är unik och gåtfull. Den utvecklas i olika stadier och blir lekmogen vid 10 – 25 års ålder. Ålen tar sig då tillbaka till Sargasso för att leka och dö. Hur ålen hittar rätt vet inte forskarna. Arten har fiskats hårt i alla utvecklingsstadier.

Sedan 2007 är det förbjudet att fiska ål i Sverige, men vissa yrkesfiskare får dispens. Ålen har ett högt marknadspris och är därför lönsam att fiska.

Miljö online2

Liknande artiklar