Användningen av fossila bränslen i Sverige ökar

Foto: Serge Melki

Den fossila bränsleförbrukningen i el-, gas och värmeverk har ökat med 34 procent jämfört med samma period förra året. I huvudsak handlar det om ökad användning av stenkol och naturgas, enligt statistik från Energimyndigheten och SCB.

Första halvåret ökade fossilgas med 29 procent och kolanvändningen ökade med 46 procent i kraftvärmeverken. Generalsekreterare för Naturskyddsföreningen Svante Axelsson har tidigare kommenterat den ökade fossila bränsleanvändningen och hänvisar till regeringens avskaffande av koldioxidskatten i början av året.

Regeringen visar prov på dåligt omdöme när man sänker skatten på fossila utsläpp samtidigt som utsläppshandeln har havererat. Vem kunde tro att Sverige åter igen skulle öppna dörren för fossila bränslen i el och värmesektorn där vi faktiskt var på väg att bli helt fossilbränslefria.

Regeringen planerar nu även att sänka koldioxidskatten för värmeproduktion.

Miljö online2

Liknande artiklar