”Bristfällig analys och önsketänkande”

Foto: Tage Olsin ( Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

Hård kritik mot utredningen om den fossiloberoende fordonsflottan – från sekreterarna som tidigare hoppade av utredningen.

Supermiljöbloggen skrev i går om den över tusen sidor långa utredningen, Fossilfrihet på väg, som lämnades över till energiminister Anna-Karin Hatt (C) i måndags och som mottogs väl av både miljörörelse, drivmedelsbolag och fordonstillverkare.

Men i dag kommer kritik mot rapporten.

Utredarens försök att bevisa att vägtrafiken kan bli i det närmaste fossilfri till 2030 bygger på önsketänkande beträffande den möjliga omställningstakten och har svagt eller obefintligt stöd i underlagsmaterialet.

Det skriver Per Kågeson, Lina Jonsson och Jonas Westin i en debattartikel i Dagens industri. De tre har tidigare varit sekreterare i utredningen, men hoppade av tidigare i höstas.

Ett av problemen som tas upp i debattartikeln är utredningens antagande att personbilstrafiken kan minska med 20 procent till år 2030. Den siffran ska bygga på Trafikverkets underlag. Men Trafikverket ska i ett annat dokument ha kommit fram till att biltrafiken kommer att öka med 34 procent till samma år.

Kågeson, Jonsson och Westin skriver:

Utredningens tillkortakommanden beror på en kombination av bristfällig analys och önsketänkande. Klimatomställningen är en gigantisk utmaning inför vilken det gäller att se möjligheterna utan att för den skull bortse från svårigheter och kostnader. Att överdriva förutsättningarna på kort sikt riskerar att invagga aktörerna i ett falskt lugn och försvåra arbetet med att nå målet om fossilfri fordonstrafik.

Miljö online2

Liknande artiklar