Geoingenjörskonst kan få oanade konsekvenser varnar forskare

Att minska solljuset som når jorden genom att mixtra med atmosfären och på så sätt sänka temperaturen är en riktigt dålig ide menar tyska forskare i biokemi skriver RTCC.

Geoingenjörskonst är iden om att lösa klimatproblemet på teknisk väg, men utan att minska koldioidutsläppen är en populär tanke i vissa kretsar. Ett av de mest förespråkade förslagen är att släppa ut stora mängder partiklar som förhindrar solljuset att nå fram till marken, på samma sätt som vid stora vulkanutbrott vilket har visat sig leda till lägre temperaturer. Men nu har tyska forskare undersökt effekterna av sådana utsläpp i olika datormodeller och resultaten visar att det kan leda till andra allvarliga miljöproblem.

Att släppa ut den här typen av reflekterande partiklar skulle visserligen kunna sänka temperaturen något, men istället skulle de globala klimatsystemen störas, vilket skulle kunna förändra regnmönster över stora delar av jorden, med oanade konsekvenser. Detta skulle i sin tur kunna slå hårt mot världens matsystem. Slutsatsen enligt forskarna blir att geoingenjörskonst tyvärr inte är något smidig lösning på klimatproblemet. Det blir till att fortsätta minska klimatutsläppen med andra ord.

Miljö online2

Liknande artiklar