Kalix Löjrom kan få miljömärkning

Foto: JalalV

Lagom till nyårsmiddagarna ansöker fiskarna om att få den norrländska delikatessen märkt enligt Marine Stewardship Counsil’s (MSC:s) regler. Marknaden efterfrågar märkning, menar Kjell Strömbäck, ordförande i Norrbottens kustfiske i dagens Svenska Dagbladet (endast pappersutgåva). 

Den lyxiga guldröda rommen kommer från fisken siklöja, som fiskas där färskvattnet från norrlandsälvarna strömmar ut i Bottenviken. Fiskeindustrin har tillsammans med fiskeriverket arbetat hårt för att rädda arten, som var på väg att fiskas ut fullkomligt för 10 år sedan.

Nu fiskas arten bara under fem veckor per år, från den 20:e september till den 25:e oktober. Fisket ska ske med trålar som släpper igenom unga fiskar. Även om rommen utgör den viktigaste inkomsten, så säljs också filéerna som utmärkt matfisk. Att det är just den rombärande fisken som fiskas är naturligtvis problematiskt för reproduktionen.

Siklöjan finns även i andra näringsfattiga färskvatten, men det är bara om den fiskas i området mellan Haparanda och Piteå som den får kallas just Kalix Löjrom.

Miljö online2

Liknande artiklar