Mer fisk i Europas havsområden

Foto: Erling Svensen, WWF

Reducerade kvoter har lett till att flera fiskpopulationer börjat växa igen.

Exploateringen av flera fiskbestånd i Europas havsområden har minskat under de senaste tio åren. Det skriver SLU i ett pressmeddelande där man hänvisar till Internationella Havsforskningsrådet, Ices.

I pressmeddelandet skriver SLU:

Många kommersiellt viktiga fiskbestånd, såsom torsk i Barents Hav och vid Island, rödspotta och kolja i Nordsjön–Skagerrak och sill och skarpsill i Östersjön, har fiskats långsiktigt hållbart och i enlighet med målen satta av beslutsfattarna. Fiskpopulationerna har därmed börjat växa och är nu i genomsnitt ungefär i nivå med bestånden som de var 1980.

Samtidigt finns det enligt Ices fortfarande flera bestånd som är i mycket dåligt skick, exempelvis torsken i Kattegatt, Irländska sjön och väster om Skottland. Även läget för ålen är kritiskt och Ices råd är att fisket på dessa bestånd bör minimeras.

Miljö online2

Liknande artiklar