Naturvårdsverkets förslag om återanvändning av textilier

Foto: Björn Olsson

Naturvårdsverket har förslagit 5 nya etappmål för att nå miljökvalitetsmålen till 2020. Ett av förslagen är att insamlingen och materialåtervinningen av textilier ska bli bättre.

Enligt Naturvårdsverket har konsumtionen av textilier i Sverige ökat med 40% de senaste 10 åren. Och av de 15 kg textilier/person och år som konsumeras så går 50% till förbränning. Endast 20% samlas in för återanvändning och ”försvinnande lite” materialåtervinns. Detta är slöseri eftersom tillverkningen är resurskrävande och innehåller ämnen som skadar människor och miljö i produktionsländerna.

Naturvårdsverket förslår därför att 40% av textilierna som kommer ut på marknaden ska återanvändas och 25% ska materialåtervinnas till 2020 samt att nyproducerade textilier ska vara fria från farliga ämnen senast 2020. För detta krävs satsningar på information och utbildning för att förändra konsumenters beteenden. Dessutom föreslås att det senast 2018 ska finnas lättillgängliga insamlingssystem för textilier i kommunerna som gör att textilier i första hand återanvänds. Eftersom 80% av textiliernas miljöpåverkan bestäms i designfasen, så föreslår Naturvårdsverket att ett effektivt styrmedel skulle vara ett utökat producentansvar. Som underlag till förslaget finns en livscykelanalys av den svenska textilkonsumtionens miljöpåverkan samt en samhällsekonomisk analys.

Textilbranschen har sedan tidigare startat ett gemensamt initativ som heter T4RI för att skapa bättre förutsättningar för återanvändning och återvinning av textilier. I sambarbetet ingår företag som Lindex, H&M, Åhléns, med flera. Samtidigt vill ju företagen fortsätta sälja mer kläder.

Något att fundera på inför mellandagsrean.

Miljö online2

Liknande artiklar