Reinfeldt: ”Jag är inte chef för Vattenfall”

Foto: Martina Huber/ Regeringskansliet

Statsministern lämnar det till riksdagen att bestämma om Vattenfalls framtid.

Under torsdagen var det frågestund med statsminister Fredrik Reinfeldt (M) i riksdagen. Per Bolund, Miljöpartiets ekonomiskpolitiska talesperson valde här att fråga om Vattenfalls planer på nya brunkolsdagbrott i Tyskland.

– Planerna kommer att leda till förstörda landskap, förorenade vattendrag och att tusentals tyska familjer riskerar att vräkas från sina hem. Samtidigt kommer den brunkol som ska brytas att leda till att utsläppen av koldioxid ökar med 1,2 miljarder ton. Det är vad Sverige släpper ut under 20 års tid.

På Bolunds fråga, om detta verkligen överensstämmer med regeringens direktiv som säger att Vattenfall ska leda omställningen till en miljömässigt hållbar energiproduktion, svarade statsministern:

– Herr talman! Jag är inte chef för Vattenfall. Det är Vattenfall som har att svara på vilka avvägningar man har gjort framför allt när det gäller kolkraft som köptes in under den tidigare regeringen än den jag leder. Jag har noterat att Vattenfall självt har påpekat att företaget kan tänka sig en delning av verksamheten i en mer inhemsk del och en i övrigt europeisk del där mycket av denna kolbaserade energiproduktion läggs. Sedan får riksdagens partier förhålla sig till hur en eventuell sådan delning ska bedömas och vilken del man tycker är viktig att hålla kvar eller vidareutveckla.

Miljö online2

Liknande artiklar