Wijkman vill att Sverige tar sikte på 100 procent förnybart

Foto: Wijkman.se

Uppmanar den svenska regeringen att verka för att EU sätter 2030-mål både för utsläppsminskningar, förnybar energi och energieffektiviseringar.

Sverige har väldigt goda förutsättningar att skaffa sig 100 procent förnybar energi, det skriver Anders Wijkman, Romklubbens ordförande och före detta EU-parlamentariker för Kristdemokraterna, i en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Bodil Jönsson, professor emerita Lunds Universitet och Göran Bryntse, ordförande i Sveriges Energiföreningars riksorganisation.

Nyligen berättade energiministern att Sverige redan uppfyllt EU-direktivets mål för 2020 om minst 49 procent förnybar energi i vår energimix. Utifrån fattade EU-beslut kan detta låta bra, men i realiteten är det snarast genant med så lågt ställda mål. Varför inte nu spänna bågen till minst 90 procent förnybar energi i Sverige år 2030? (Frågetecknen kring en konvertering av fordonsflottan gör att vi stannar vid 90 procent).

Lösningen handlar enligt debattörerna om en kombination av effektivare energianvändning och fortsatt utbyggnad av de förnybara energislagen. Därmed menar man att det är viktigt att EU, som nu ska besluta om vilka mål som ska gälla för unionen till 2030, beslutar sig för tre mål: för utsläppsminskningar, förnybar energi och för energieffektiviseringar.

Vi uppmanar samtidigt den svenska regeringen att i de kommande förhandlingarna i Bryssel förklara sig berett att gå långt före övriga Europa och för egen del satsa på 90 procent förnybart. Om Sverige avsevärt höjer sin målsättning för förnybar energi, ökar också våra möjligheter att påverka övriga Europa.

Miljö online2

Liknande artiklar