Äldre träd binder koldioxid bättre

Foto: Jiri Brozovsky (CC-BY)

Äldst är uppenbarligen bäst när det gäller träd, i alla fall om man ska lita på en ny studie som just publicerats i Nature. Studien som analyserat resultat av forskning på över en halv miljon träd i sex kontinenter har nämligen kommit fram till att desto äldre träden är desto mer koldioxid binder dem.

Tidigare har forskare antagit att träd binder allt mindre koldioxid med åldern men nu verkar det som att det inte stämmer. I 97 % av trädarterna fortsatte trädens masstillväxt att öka med åldern och även om trädens lövverk blev tunnare så var det i gengäld större vilket gjorde att de kunde fortsätta binda stora mänger koldioxid. Resultaten varierade däremot mellan arterna och vissa var inte lika bra på att binda koldioxid som andra. De äldre träden som band koldioxid bäst kunde binda lika mycket per år som ett mellanstort träd totalt bundit genom hela sin växtid.

Sett till en hel skog kunde fortfarande ungdomen slå åldern då äldre skogar ofta inte är lika täta som de unga. Men urskogen är fortfarande viktig för att binda koldioxid och den blir allt mer ovanlig runt om i världen. I Sverige finns det idag bara 4 % gammelskog kvar.

Miljö online2

Liknande artiklar