Brist på bin hotar pollingeringen i Europa

Foto: Maja Dumat

I mer än hälften av Europas länder råder det en brist på bin som kan pollinera våra grödor enligt en ny studie.

På senare år har den så kallade bidöden blivit en allt viktigare fråga för jordbruket, bin i både Europa, USA och på andra håll har minskat (även om utvecklingen i EU varit något positivare de senaste åren), och mycket tyder på att orsaken är vår användning av kemikalier. EU förbjöd i våras en av de kemikalier som misstänks vara farligast för bin, men det är mycket möjligt att många olika kemikaler, så väl som andra faktorer så som sjukdomar bidragit till minskningen därför kan en tydlig återhämtning dröja.

Samtidigt växer behovet av pollinatorer i EU enligt studien. Det ökade behovet av biobränslen i EU gör att behovet av pollinatorer vuxit mycket snabbare än tillgången på honungsbin, i Sverige kan honungsbin exempelvis täcka upp mindre än hälften av behovet. När odlade honungsbin inte räcker till får vilda pollinatorer som humlor och andra insekter fylla den rollen, vilket inte är lika pålitligt då mängden insekter kan variera stort. Resultatet kan bli att åkrarna får sämre skördar.

Miljö online2

Liknande artiklar