EU-parlamentariker C: ”Moderaterna i EU saknar klimatambitioner”

Foto: Centerpartiet

Efter att EU-kommissionens förslag till klimatmål för 2030 presenterats igår har kritiska röster hörts från många håll. En av kritikerna är Kent Johansson, Europaparlamentariker för Centerpartiet som uttrycker besvikelse över Moderaternas agerande i frågan.

Johansson skriver bland annat att EU-kommissionens förslag inte är tillräckligt på långa vägar, en kritik han delar med i stort sett hela miljörörelsen. Naturskyddsföreningen har uttryckt besvikelse över förslaget och Greenpeace kallar det för en sell out. Orsaken till kritiken är att klimatmålen dels är för lågt satta, och i fallet med energieffektivisering blev det inte ens ett mål. Bland de svenska EU-parlamentarikerna är Moderaterna de som främst drivit på för de svagare klimatmålen, något som Johansson är skarpt kritisk till. Johansson är dock kritisk även till hur Moderaterna har agerat i andra klimatfrågor

– De svenska moderaternas i Europaparlamentet har inte visat något större engagemang i miljö- och klimatpolitiken. Jag har blivit rejält besviken på hur de har agerat i parlamentet, till exempel när vi röstade om utsläppsrätter förra året.

Fallet Johansson refererar till är när Moderaterna valde att låta bli att rädda EU:s utsläppshandel genom att plocka bort utsläppsrätter från marknaden. Johansson är också orolig över att Moderaternas inflytande ska tvinga den svenska regeringen att ta en mindre progressiv hållning i klimatfrågan. På sin hemsida avslutar Johansson med att rikta en förhoppning till oss hemma i Sverige:

Jag hoppas att inte de svenska moderaternas bristande ambition i klimatpolitiken i EU smittar av sig och påverkar den nationella politiken.

Miljö online2

Liknande artiklar