Företag vill se bindande energi- och klimatmål till 2030

Foto: OX2

Uppmanar den svenska regeringen att aktivt agera för tre bindande mål på EU-nivå.

I dag skickade 13 företag ett brev (pdf) till regeringen där man efterfrågar tre bindande mål inom ramen för EU:s energi-och klimatramverk till 2030. Bland företagen, som sammanlagt har runt 14 000 anställda i Sverige, märks Ikea, O2 och Polarbröd.

Nu på onsdag väntas EU-kommissionen presentera ett förslag för medlemsstaterna om hur ett ramverk för EU:s klimat- och energipolitik fram till år 2030 ska se ut.

Signalerna från Bryssel är att EU-kommissionen endast planerar att föreslå ett mål för att minska växthusgaser. Minska utsläppen är avgörande men scenarier framtagna av EU-kommissionen visar att utsläppen inte kommer att minska utan en stor andel förnybar energi. Vi saknar Sveriges röst och uppmanar regeringen att tydligt agera för tre bindande mål, säger Linda Burenius Magnusson, vd på O2 Vindel, i ett pressmeddelande.

I brevet uppmanas regeringen att verka för:

  • Ett bindande mål om att minska utsläppen av växthusgaser
  • Ett bindande mål om att öka andelen förnybar energi
  • Ett bindande mål om energieffektivisering

Miljö online2

Liknande artiklar