Havs- och vattenmyndigheten: Miljökrav på vattenkraften hotar inte energiförsörjningen

Foto: Maja Kristin Nylander/HaV

Myndighetens generaldirektör menar att moderna miljökrav behövs.

I en debattartikel i senaste numret av tidningen Miljöaktuellt skriver Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, att lagstiftningen när det gäller vattenkraftverken i Sverige inte hängt med i utvecklingen.

De flesta av dagens tillstånd för vattenkraftverk är utfärdade under perioden 1919 till 1960 och med nuvarande regler gäller tillstånden fram till dess att de återkallas eller omprövas. Dock finns det många vattenkraftverk, framför allt mindre vattenkraftverk, där det överhuvudtaget inte har skett en prövning av verksamheten enligt de regler som gällt sedan år 1919. Under 1900-talet har kunskapen om hur vattenkraften påverkar vattendragen och sjöarna ökat, värderingen av den biologiska mångfalden ändrats och nya energislag utvecklats. Därför menar vi att det är rimligt att tillstånden anpassas till moderna miljökrav och att de som saknar tillstånd tillståndsprövas.

Risinger skriver vidare att det hörts många ”oroliga röster kring produktionsbortfall om reglerna för vattenkraften ändras”. Men om detta skriver generaldirektören:

Vi menar att moderna miljökrav för vattenkraften inte automatiskt leder till att Sveriges energiförsörjning hotas. Dock är det rimligt, menar vi, att den moderna vattenkraften har miljökrav som avspeglar energi- och miljöpolitikens ambitioner.

Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med Energimyndigheten håller just nu på att ta fram en nationell strategi som bland annat ska visa var miljöförbättrande åtgärder ska kunna sättas in med, som Risinger skriver, ”mest nytta till minst inverkan på energisystemet”.

Miljö online2

Liknande artiklar