Naturskyddsföreningen vill få stopp på bottentrålning

Foto: Anders Hellberg

Varnar för att unikt havsområde i Skagerak hotas.

Bratten, som är ett ravinområde 20 nautiska mil utanför Bohuskusten och ett av Skageracks känsligaste marina områden, hotas nu att ”trasas sönder”. Detta på grund av att länsstyrelsen i Västra Götaland i sin plan för området öppnar upp för fortsatt bottentrålning.

Det här varnar Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson för tillsammans med två andra företrädare för föreningen i en debattartikel i Göteborgsposten.

Bottentrålningen i Brattenområdet tillåts alltså i stort sett få fortsätta som förut, trots att man vet hur destruktiv den är för de många hotade djurarter som fortfarande finns kvar i området. Det enda rätta hade givetvis varit att utesluta bottentrålning i hela området. På så sätt skulle de fiskare som visar att de kan fiska utan att förstöra bottnarna gynnas. De delar av Bratten som redan förstörts av bottentrålning skulle också få en chans till återhämtning och få utvecklas till det fredade tillflyktsområde för marina arter i Skagerack som både miljön och fisket så väl behöver.

Från Naturskyddsföreningens sida kräver man nu att miljödepartementet agerar för att få stopp på den skadliga verksamhet som man menar att den regionala myndigheten misslyckats med att förhindra.

Miljö online2

Liknande artiklar