Nya IPCC-rapporten: Vi outsourcar våra utsläpp

Foto: Andrew Hart

Vi outsourcar inte bara vår ekonomi till andra länder, utan även våra utsläpp av växthusgaser. Att detta är ett problem som växer framgår i de läckta dokumenten från nästa IPCC-rapport.

Fabriker i Kina släpper nu ut mer koldioxid än fabriker i Europa och USA, men så har deras exportsektor också ökat kraftigt. De exporterar varor och tjänster som brukas här, men vars utsläpp inte skrivs upp på våra konton.

Eliten i de växande ekonomierna, som Kina, Brasilien och Indien, flyger och konsumerar allt mer. Ändå är utsläppen per invånare fortfarande större i USA och Europa. Cynthia Cummis på World Resourse Institute menar att ingen riktigt vet hur vi ska räkna med de ”exporterade utsläppen”. Om vi räknar dem på nationell nivå så betyder det att vi som konsumenter inte behöver ta fullt ansvar för de varor som vi förbrukar, säger Cynthia till The Guardian.

Rapporten skulle publiceras i april 2014, och vänder sig till politiker och beslutsfattare.

Miljö online2

Liknande artiklar