Så kan vi minska matsvinnet

Foto: Mathias Wennergren

Tre nya rapporter från Naturvårdsverket visar hur matvsinnet kan minska.

Med matsvinn avses mat som kastats men som egentligen skulle kunnas ätas. Enligt Livsmedelsverket slängs varje år en miljon ton matavfall i Sverige, och en minskning med 20 procent per år skulle medföra samhällsekonomiska vinster på 3 200-5 700 miljoner kr/år. Mellan 2012-2015 satsar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket särskilt på att minska matsvinnet i Sverige genom att informera konsumenter och producenter.

I tre nya rapporter visar Naturvårdsverket hur matsvinnet kan minska. Rapporten Svinnreducerande åtgärder i butik förslår att ett tak införs för hur mycket livsmedel som matbutiker kan reklamera till grossisterna samt att utgången mat kan skänkas till välgörenhet. Rapporten Minskat svinn i livsmedelsindustrin visar att industrin mer systematiskt kan analysera orsakerna till svinnet och åtgärda felen. Slutligen visar rapporten Vilken effekt skulle sänkt temperatur i kylkedjan få för matsvinnet?, hur maten kan hålla längre.

För ett 2014 med mindre matsvinn!

Miljö online2

Liknande artiklar