Stort genombrott för biobränslen

Foto: Marco Schmidt

Biobränslen har setts som ett alternativ till fossila bränslen då koldioxiden som förbränns binds upp i naturen igen under överskådlig tid. Det är däremot också kritiserat och avfärdas av många som anser nackdelarna vara större än fördelarna. Boeing har under en intervju avslöjat stora framsteg som kan ge biobränslen en ny roll på marknaden.

Nackdelarna med biobränslen är bland annat att användning av gödning- och bekämpningsmedel kan öka. Att det dessutom krävs mycket mark och vatten  har lett till ifrågasättande av hur bra biobränslen är att använda sig av, speciellt med tanke på att dessa resurser i framtiden riskerar att bli ännu mer sällsynta. Även effektiviteten och ekonomin med biobränslen har kritiserats, likväl som att det tar tid att binda upp koldioxiden igen.

Boeing har kommit på att använda en växtgrupp, halofyter, som kan växa i öknen och alltså inte behöver ta upp värdefull odlingsbar mark. Den behöver heller inte utnyttja färskvatten utan kan bevattnas med saltvatten, vilket gör att kostnaden minskar avsevärt och konkurrenskraften ökar. Dessutom krävs förhållandevis låg värme i förädlingsprocessen vilket minskar energianvändning och kostnader.

Halofyter kan också använda avfallet från fiskeodling som näringskälla vilket skulle kunna minska ett växande problem. Ett pilotprojekt pågår just nu i Abu Dhabi, och om förväntningarna slår in kan kommersiell produktion starta om 4-5 år.

Miljö online2

Liknande artiklar