Vargarna trygga i år – Naturvårdsverket ger upp överklagan

Foto: Softeis

I februari i år skulle en licensjakt på varg i Sverige hållas, men efter att flera miljöorganisationer överklagat beslutet och en domstol stoppat jakten står det nu helt klart att vargarna är trygga tills nästa vinter.

Det var bland annat Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och Rovdjursföreningen som överklagade jakten på varg, med motiveringen att vargen inte har uppnått gynnsam bevarandestatus och därför inte bör jagas, en hållning som också stöds av EU. Joe Hennon som är talesperson för EU:s miljökommissionär gick till och med så långt att han sa att en svensk vargjakt vore ett brott mot EU:s regelverk.

Miljöorganisationernas överklagande ledde till att domstolen inhiberade jakten, det vill säga sköt upp den tills frågan hade utretts. Naturvårdsverket valde i sin tur att överklaga inhibitionen för att kunna se till att jakten blev av på utsatt tid, men kammarrätten valde att inte pröva frågan. På grund av detta valde Naturvårdsverket igår att ge upp frågan och årets vargjakt är därmed definitivt inställd.

Miljö online2

Liknande artiklar