Ikea förlorar FSC-certifiering i Ryssland

Foto: Ikea

Swedwood, Ikeas helägda dotterbolag, har fått sin miljöcertifiering indragen i ryska Karelen.

Fältbiologerna och föreningen Skydda Skogen har i flera år kritiserat Ikea och dess dotterbolag Swedwood för avverkningarna av urskog i ryska Karelen. Nu visar det sig att Forest Stewardship Council, FSC, som certifierar Swedwoods skogsbruk där, efter en utredning beslutat sig för att dra tillbaka certifieringen.

Enligt Fältbiologerna är den ryska urskogen i Karelen det sista större sammanhängande området av taiga-urskog som finns kvar i Europa. I ett pressmeddelande skriver föreningen:

Ikea har länge lutat sig tillbaka mot miljöcertifieringen FSC, och menat att skogsbruket visst varit hållbart. Nu har Ikea inte längre någon certifiering att luta sig tillbaka mot, då den dragits tillbaka eftersom deras skogsbruk inte levt upp till kraven.

Enligt Ikea, vars presstalesperson uttalar sig till nyhetsbrevet Miljöaktuellt Idag, så handlar den indragna FSC-certifieringen inte om skogens höga bevarandevärden utan om arbetsmiljöfrågor.

Men Sara Vikström Olsson, ordförande i Fältbiologerna, säger i en kommentar i pressmeddelandet:

– Om Ikea inte ska tappa förtroendet helt hos konsumenterna bör de sluta med avverkningarna av Europas sista urskogar omedelbart.

Miljö online2

Liknande artiklar