”Skärp lagstiftningen för vilda västernsituationen i gruvbranschen”

Foto: Komencanto

Idag skriver Mikael Karlsson tillsammans med Carl Piper ett debattinlägg i Svenska Dagbladet där de kritiserar regeringens lagrådsremiss om ändringar i minerallagen. Enligt skribenterna innehåller remissen endast kosmetiska ändringar som inte kommer att ändra riskerna gruvnäringen för med sig.

Riskerna innebär bland annat grundvattenförorening samt att odlingsbar mark kan bli obrukbar, och Finlands Talvivaara-gruva lyfts fram som exempel där en av Europas största miljökatastrofer inträffat trots tillgång till modern teknologi och samma metoder som vill användas i Sverige. Karlsson och Piper menar att Sverige är extremt exploateringsvänlig ur internationell jämförelse och att efterbehandlingen inte fungerar i Sverige. De menar att tillståndsgivningen bör flyttas från minerallagen till miljöbalken så att kraven skärps och att lokalbefolkning bör få ett bättre skydd.

Den låga kostnaden för exploatering i Sverige är sedan tidigare diskuterad. I en debatt i oktober förra året ställde sig Miljöpartiet och Sverigedemokraterna bakom en höjning av mineralavgiften från två promille till fem procent. Vänsterpartiet ville däremot höja avgiften till tio procent medan Annie Lööf menade att oppositionen spelade ”rysk roulette med tusentals jobb i en näring som har väldigt små marginaler”.

Miljö online2

Liknande artiklar