Ekologisk odling bra för den biologiska mångfalden

Foto: EU-kommissionen

Ny studie visar att det är stora skillnader mellan ekologisk och konventionell odling.

Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har varit med i ett internationellt projekt där man gått igenom data från studier som sträcker sig tillbaka till 1989. Det man kommit fram till är att ekologisk odling i snitt verkar ge drygt 30 procent fler arter av växter, insekter och andra djur jämfört med konventionell odling. Det här framgår i ett pressmeddelande från SLU.

– För många organismgrupper är ekologiskt lantbruk ett av flera redskap för att minska förlusterna av biologisk mångfald i det industrialiserade jordbruket, säger Jan Bengtsson, professor vid institutionen för ekologi på SLU, i pressmeddelandet.

Undersökningen publiceras denna vecka i tidskriften Journal of Applied Ecology. Resultatet gäller industrialiserade länder. Forskarna påpekar att de förvånats över att det varit så få studier gjorda från stora områden i tropikerna och från utvecklingsländer.

Miljö online2

Liknande artiklar