EU förslag om att begränsa plastkassar

Foto: Josh

I december föreslog EU kommissionen en lagändring om att minska tunna plastbärkassar, och med anledning av förslaget har frågan diskuterats på Miljödepartementet.

I EU kommissionens konsekvensanalys står att ”under 2010 använde varje EU-medborgare uppskattningsvis 198 plastbärkassar, varav omkring 90 % uppskattades vara tunna påsar”, samt att mer än 8 miljarder bärkassar slängdes i EU under 2010. Dessa hamnar sällan i återvinningssystemet, utan samlas i miljön, ofta i vattenekosystem. Syftet med förslaget är att minska effekterna på miljön genom att begränsa plastbärkassar med en tjocklek mindre än 0,05 millimeter. Däremot finns inga konkreta förslag för hur plastkassarna ska minska, detta ska istället bli föremål för diskussion under våren och medlemsstaterna ska själva kunna sätta upp sina mål om minskningar och ekonomiska styrmedel. Samtliga medlemsstater har ställt sig positiva till förslaget, enligt Miljödepartementet.

remissmötet som arrangerades av Miljödepartementet i slutet av januari framfördes synpunkter bl.a. om det är ändamålsenligt att minska plastbärkassar, vilka typer av plastkassar som ska omfattas, samt hur man påverkar konsumenters beteende att använda färre plastkassar.

På andra håll i världen har man också hanterat problematiken med plastkassar. Hawaii är den första delstaten i USA att förbjuda plastkassar. San Francisco har tidigare förbjudit plastkassar, och även Mexico City, samt Bangladesh och Indien har visat ledarskap i att fasa ut plastkassar.

Miljö online2

Liknande artiklar