Hamburg vill bli bilfritt inom 20 år

Bild på trafikstockning
Foto: Eve Livesey

Inom 20 år ska bilen vara överflödig i Hamburg, många av gatorna stängs ned för biltrafik och istället ska staden knytas samman av ett grönt nätverk av gångvägar, cykelbanor och grönområden, skriver BBC.

Satsningen kommer öppna upp stora områden som tidigare behövdes för bilar och skapa utrymmen för allt ifrån lekplatser, parker och cafeterior till kyrkogårdar. Det här gröna nätverket kommer att utgöra 40 procent av stadens utrymmen. Vissa bilvägar kommer fortfarande att finnas kvar, men målet är att göra bilen onödig för de som bor i staden.

Omställningen till en stad med mycket fler grönområden kommer också att minska värmen i staden, något som varit ett problem då temperaturen i Hamburg har stigit märkvärt de senaste decinnierna. Fler grönområden kommer också att minska stadens utsatthet för översvämningar.

Trenden mot en minskad bilism är Hamburg inte ensamma om, trafikexperter talar nu om att bilåkandet kan ha nått sin kulmen i västvärlden och att det därför kan vara klokt att anpassa städerna efter detta.

Miljö online2

Liknande artiklar