Kartläggning av prisökningar i kollektivtrafiken

Foto: Jonathan Lundqvist

En undersökning från SVT visar att priserna i kollektivtrafiken har ökat fyra gånger snabbare än konsumentprisindex.

I undersökningen har SVT kartlagt priset för månadskort och enkelbiljetter i kollektivtrafiken i Sveriges alla län mellan 2000-2014. Sedan 1995 är prisökningen i genomsnitt 96 procent på kollektivtrafik, samtidigt som konsumentprisindex under samma period har ökat med 24 procent. Sammanställningen över länen visar att priset för ett månadskort i Stockholm har ökat med 175 procent mellan 2000-2014, samtidigt som konsumentprisindex har ökat med 21 procent under samma period. I Göteborg har priset för en enkelbiljett ökat med 56 procent under samma period. SVTs kartläggning går att läsa här.

Forskning visar att det finns ett samband mellan biljettpriser och användning. Om priset går upp med 10 procent så minskar resandet ca 3 procent.

Miljö online2

Liknande artiklar