Norge återupptar fiske av blåfenad tonfisk

Foto: Aziz SALTIK

Efter att den blåfenade tonfisken har varit fridlyst sedan 1986 har Norge fått tillstånd från Internationella kommissionen för bevarandet av atlantisk tonfisk att återuppta fisket igen.

Överfiske av den blåfenade tonfisken resulterade i att fisket förbjöds helt 1986. Nu har beståndet återhämtat sig, men bara till 30 procent av den ursprungliga nivån. Enligt norska Havsforskningsinstitutet kan 30 ton blåfenad tonfisk få fiskas under 2014. Men norska Världsnaturfonden hade hellre sett att fiskarna fick återhämta sig till sitt ursprungliga bestånd.

Den blåfenade tonfisken kan väga uppemot 500 kilo och bli 40 år gammal. De kan simma 80 km/timme och beskrivs enligt WWF som ”snabbsimmande jägare i de öppna oceanerna”. Fisken anses vara en av världens dyraste och är eftertraktad för sushi och sashimi. Förra året såldes en blåfenad tonfisk på 222 kg för 1.8 miljoner USD (ca 47 000 kr kilot) i Japan.

Enligt WWFs Fiskguide 2014 ”Fisk till middag?” står den blåfenade tonifisken på Låt bli-listan eftersom ”Beståndens status är mycket osäkra, förvaltningen är inte långsiktig och fisketrycket är högt”.

Miljö online2

Liknande artiklar