Räkfisket ska kontrolleras bättre

Foto: Germund Sellgren, WWF

Regeringen ger nytt uppdrag till Kustbevakningen och Havs- och vattenmyndigheten.

Efter Greenpeace-rapporten ”Fiskare som fuskar”, och efter WWF:s fiskguide där nordhavsräkan ges rött ljus, har det varit en hel del debatt om det svenska räkfisket, nu senast exempelvis på SVT:s Debatt (30:40 in i sändningen).

Under torsdagen beslutade regeringen att det ska införas bättre kontroller av räkfisket. Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) säger i ett pressmeddelande att det inte är hållbart med ”en situation där någras olagliga agerande förstör för alla verksamma inom räkfisket”. Han tillägger:

– Jag har tidigare påpekat att kontrollen måste bli bättre så att inte småräkor kastas överbord. Regeringen har därför i dag uppdragit åt Kustbevakningen tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten att ta fram en särskild kontrollstrategi för räkfisket och inom ramen för uppdraget också se över kontrollmetodiken.

Miljö online2

Liknande artiklar