Regeringen: Exponeringen av bisfenol A ska minska

Foto: Anders Hellberg

En särskild utredare ska kartlägga i vilka varor som bisfenol A finns. Dessutom ska utredaren ta fram förslag till åtgärder som kan minska vår exponering för det hormonstörande ämnet.

Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som misstänks kunna skada fortplantningsförmågan. Ändå används det i stora mängder. Exempelvis finns det i plaster i olika livsmedelsförpackningar och i termiskt papper som kvitton och biljetter.

Vissa politiska åtgärder har dock satts in de senaste åren. EU förbjöd under 2010 till exempel nappflaskor med bisfenol A och sedan förra året är det förbjudet att ha ämnet i ytskikt i barnmatsburkar och andra förpackningar för livsmedel som är avsedda för barn under tre år.

Men den svenska regeringen vill göra mer på området, och i ett pressmeddelande säger miljöminister Lena Ek (C):

– För att kunna minska exponeringen av bisfenol A behöver regeringen konkreta åtgärdsförslag.

Som ett led i detta beslutades i förra veckan om att dra i gång en kartläggning som ska resultera i just förslag på hur exponeringen – särskilt när det gäller bisfenol A i material som kommer i kontakt med livsmedel – kan minskas. I utredningsdirektivet (pdf) skriver regeringen:

Källorna till befolkningens exponering för bisfenol A är inte väl kända. Användningen av ämnet är spridd inom en rad produktområden.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december i år. Som särskild utredare har regeringen utsett Anders Turesson, som mellan 2001 och 2010 var svensk chefsförhandlare i de internationella klimatförhandlingarna och som därefter har varit huvudsekreterare och koordinator för Miljöforskningsberedningen. Supermiljöbloggen gjorde häromveckan en längre intervju med Turesson som kan läsas här.

Miljö online2

Liknande artiklar