Regeringens klimatmål kritiseras av Socialdemokraterna

Foto: rockcohen

Målet till år 2030 borde vara 50 procent utsläppsminskningar inom EU. Det menar två ledande företrädare för partiet.

Miljöminister Lena Ek (C) och energiminister Anna-Karin Hatt (C) gjorde i går klart, i en debattartikel i Svenska Dagbladet, att regeringen vill se utsläppsminskningar inom EU på 40 procent till 2030.

Ytterligare tio procents utsläppsminskningar, som i så fall görs utanför EU, skulle kunna bli aktuellt om andra utvecklade länder höjer sina klimatmål. I den svenska positionen (pdf, sid 7) uttrycker sig regeringen på följande sätt om just detta:

Regeringen kan därutöver tänka sig ytterligare 10 % utsläppsminskning i form av internationella krediter förutsatt att andra utvecklade länder tar sin del av bördan i de internationella förhandlingarna.

I en replik i Svenska Dagbladet skriver i dag socialdemokraterna Matilda Ernkrans och Marita Ulvskog, klimatpolitisk talesperson respektive EU-parlamentsledamot, att Socialdemokraterna vill ha ambitiösare mål än så, med 50 procents utsläppsminskningar inom EU till år 2030.

Det vi socialdemokrater vill är att EU antar mer ambitiösa klimatmål som ligger i linje mot målet som EU redan antagit att minska utsläppen med 80-95 procent till 2050. 50 procent bör gälla utsläppsminskningar i EU utan köp i andra länder.

EU:s miljöministrar kommer diskutera frågan i nästa vecka. EU:s stats- och regeringschefer kommer därefter mötas i slutet av mars, men som Supermiljöbloggen skrivit om tidigare är det oklart om något beslut kommer att kunna tas då.

Miljö online2

Liknande artiklar