Fortsatt flest bensinbilar på vägarna

Foto: Lunds energi/Kraftringen

Myndigheten Trafikanalys visar att antalet bilar ökat jämfört med förra året och att bensinbilarna utgör 70 procent.

Vid årsskiftet 2013/2014 fanns det 4 495 473 personbilar registrerade i Sverige, vilket är en ökning med 1,1 procent jämfört med förra året. Myndigheten Trafikanalys ansvarar för officiell statistik på transportområdet och i sin senaste analys ”Fordon 2013” framgår det att antalet personbilar i trafik per 1000 invånare har ökat från 457 bilar 2004 till 467 bilar år 2013. Och bland bilägarna är det flest män. Förra året ägdes 27 procent av bilarna av kvinnor, 51 procent av män, och 21 procent av juridiska personer.

Av statistiken framgår också att bilarna körde runt 6,3 miljarder mil under 2013. ”Trafikarbete” är ett mått på antal fordon gånger körsträcka. Detta har mått har legat på en stabil nivå sedan 2009, samtidigt som antalet bilar har ökat, vilket betyder att bilarna kör kortare sträckor.

Samtidigt är bilarna som drivs på fossila bränslen fortsatt dominerande. Andelen bensinbilar har minskat från 95 till 70 procent de senaste tio åren. Samtidigt har dieselbilarna ökat sin andel från 5 till 24 procent och andelen personbilar som drivs med etanol, gas eller el ökat till ca 6,6 procent. De flesta drevs dock på etanol och elbilarna är fortfarande få.

Antalet elbilar var endast 1010 i slutet av 2013, och de flesta ägs av juridiska personer. Samtidigt var antalet elhybrider 28 357 och laddhybrider 1 637 förra året.

Vägen mot en fossilfri fordonsflotta är lång.

Miljö online2

Liknande artiklar