Gratisbussar i Kiruna har tredubblat resandet

Foto: Kiruna kommun

Försöket med gratis kollektivtrafik i Kiruna har nu permanentats.

I juni 2011 beslutade Kirunas kommunfullmäktige att kommunen skulle införa ett försök med avgiftsfri kollektivtrafik. Ett år senare konstaterade man att försöket blivit succé. Tidningen ETC rapporterar att Kirunas försök med gratis kollektivtrafik har resulterat i att antalet resor ökat från 120 000 år 2010 till 387 000 förra året.

Den avgiftsfria kollektivtrafiken, eller Kirunakortet, gäller inom lokal och länstrafik och efterfrågestyrda servicelinjer inom Kiruna kommun. Kortet kostar 100 kr och gäller för ett helt år och kan köpas av personer som är skrivna i kommunen, asylsökande samt barn och ungdomar som går i skola i kommunen. Däremot gäller det inte för besökare. Totalt kostar nolltaxan 3,3 miljoner kr per år.

Vänsterpartiet i Kiruna tog ligger bakom införandet av avgiftsfri kollektivtrafik, och Niklas Sirén (V), vice-ordförande i kommunstyrelsen i Kiruna säger till tidningen ETC att

“Vi vågade inte sätta upp någon siffra som mål. Det finns en väldigt stark bilkultur, det är glesbygd här och vi tänkte att Kirunaborna är djupt rotade i sin bilkörning. Vi blev glatt överraskade. Fler väljer att ställa bilen oftare.”

Försök med avgiftsfri kollektivtrafik har även gjorts i Avesta, Örebro, Ockelbo, Trollhättan och Kristinehamn.

Miljö online2

Liknande artiklar