Kolkraften ökar i Sverige

Foto: Ulf Bodin

Tidningen NyTeknik rapporterar att användningen av kol ökade under 2013.

Statistik från SCB visar att användningen av stenkol har ökat med 40 procent i el-, gas- och värmeverk jämfört med 2012. Ökningen kan bero på att koldioxidskatten har tagits bort från kraftvärmeverk (från 1 januari 2013) och sänkts för värmeverk som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Närmare förklaring till skatteförändringarna finns i regeringens budgetproposition för 2013. Eftersom priset på koldioxidutsläpp är lågt i EU ETS, så har kol blivit mer konkurrenskraftigt jämfört med exempelvis biobränslen som används mest i värmeproduktion.

Naturskyddsföreningen och Svebio har tidigare varnat för konsekvenserna av skatteförändringarna. Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen har sagt att

– De sänkta koldioxidskatterna i kraftvärme- och värmeverken öppnar dörren för mer kol och högre utsläpp av koldioxid. Kolet tränger undan förnybara biobränslen. Effekten förstärks av att kol idag är billigt och att utsläppsrätterna är nästan gratis. Alla faktorer samverkar för att gynna kolförbränning idag.

Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, har förespråkat att Sverige ska vidta åtgärder för att förhindra växande utsläpp från den sektor som omfattas av EU ETS.

Om regeringen inte vill ta tillbaka sitt beslut om att sänka koldioxidskatten måste regeringen i likhet med Storbritannien lägga in ett prisgolv för utsläppsrätter på 20 öre per kg koldioxidutsläpp så att det aldrig kan blir billigare än så.

Totalt sett utgör dock kol en liten andel av den tillförda energin i Sverige. År 2011 stod kol och koks gemensamt endast för ca 4 procent av den tillförda energin, jämfört med 29 procent för råolja och oljeprodukter, 22 procent biobränslen, torv och avfall, 29 procent kärnkraft, 1 procent vindkraft, samt 11,6 procent vattenkraft, enligt Energiläget 2013.

Miljö online2

Liknande artiklar