Kostnaderna för kollektivtrafiken har skjutit i höjden

Foto: Väsk

SVT har startat en miljöpejl och kollar nu miljöfrågor inför valet. Nyligen rapporterade ETC om hur gratisbussar i Kiruna tredubblat resandet, men kollektivtrafiken är inte lika generös i alla delar av landet. SVT kartlägger hur kostnaderna i kollektivtrafiken skjutit i höjden de senaste 14 åren.

Naturskyddsföreningen skriver:

God kollektivtrafik på lokal och regional nivå är en del av den grundläggande samhällsservicen och en viktig förutsättning för att riksdagens mål ska kunna uppnås. I ett vidare perspektiv är god kollektivtrafik en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling, såväl miljömässigt som ekonom-iskt och socialt.

Med tanke på kollektivtrafikens samhällsnytta är det angeläget att den ges ökade resurser, både lokalt-regionalt och genom riktade statliga bidrag. Kollektivtrafiken måste dessutom ges större utrymme i de länsvisa infrastrukturplanerna.

Hur ser kostnadsökningen ut där du bor? Kika här.

Miljö online2

Liknande artiklar