Myanmars skogar skövlas illegalt

Foto: EIA

Enligt officiell statistik exporterade Myanmar (Burma) 6,4 miljoner m3 timmer till en rad länder mellan 2000 och 2013. Men statistiken från dessa länder visar att deras import från Myanmar var på 22,8 miljoner m3.

Environmental Investigation Agency, EIA, skriver i en ny rapport (pdf) att problemet med olagliga skogsavverkningar och smuggling av timmer i och från Myanmar kan vara värre än tidigare trott.

Organisationen har gått igenom officiell exportstatistik från landet och jämfört med vad andra länder importerat härifrån. I ett pressmeddelande skriver EIA:

Shockingly, official export figures for 2000-13 account for only 28 per cent of all recorded international trade in Myanmar logs – suggesting that 72 per cent of log shipments were illicit.
Global buyers reported 22.8 million m3 of log imports from Myanmar, 16.4 million m3 more than claimed in official export statistics.

Myanmar ska sätta in ett exportförbud för timmer från och med april i år. Men enligt EIA lär detta inte räcka eftersom problemet med korruption kvarstår. Faith Doherty från EIA säger i pressmeddelandet:

– The Government’s official data on forestry and timber exports reveals endemic illegal logging and timber smuggling – crimes only possible through institutional corruption on a huge scale.

Värdet av det timmer som förmodas ha varit olagligt avverkat och som exporterats mellan 2000 och 2013 beräknas till 5,7 miljarder US-dollar, skriver EIA.

Miljö online2

Liknande artiklar