Svenskars utsläpp har ökat med 15 procent sedan 1990

Foto: Magnus Fröderberg

Sveriges utsläpp ökar om vi räknar in resor och konsumtion, rapporterar SVT. Detta är något SMB har skrivit om flera gånger, både 2011, 2012 och 2013. Siffrorna kommer från Naturvårdsverkets utredning där de nya buden är att utsläppen sedan 1990 har ökat med 15 procent.

Detta ställs i artikeln emot statsminister Fredrik Reinfeldts återkommande uttalande om att Sverige minskat utsläppen med 20 procent och samtidigt lyckas öka tillväxten. Statsministerns utsläppssiffra exkluderar då alltså konsumtionen, vilken däremot inte har en helt obetydande roll när vi räknar ut vår tillväxt.

Miljöminister Lena Ek har på regeringens hemsida kommenterat siffrorna. Ek svarar att Naturvårdsverkets siffror är osäkra och att regeringen rapporterar i enighet med FNs klimatkonvention.

Naturvårdsverket har i uppdrag från regeringen att följa upp miljökvalitetsmålen och i det ingår också att följa upp effekter utanför Sveriges gränser. Utsläppen som orsakas av svensk konsumtion kan inte mätas med samma noggrannhet och bör ses som ett kompletterande mått till den internationella rapporteringsstandarden.

Miljö online2

Liknande artiklar