Vattenfalls utsläpp ökar

Foto: Greenpeace

Enligt det svenska statliga bolaget var detta väntat eftersom man förra året startade nya fossileldade kraftverk.

Under 2013 släppte Vattenfall ut 88,4 miljoner ton koldioxid, vilket är en ökning med 3,4 miljoner ton jämfört med året innan. Det kan även jämföras med de nationella utsläppen för hela Sverige som år 2012 var 57,6 miljoner ton.

På sin hemsida skriver Vattenfall att ökningen var väntad eftersom man tagit en ny enhet vid det brunkolseldade kraftverket Boxberg i Tyskland i kommersiellt bruk.

En annan förklaring enligt det svenska statliga bolaget är att det även är billigast att använda brunkol.

Speciellt brunkolseldade kraftverk är mycket lönsamma till följd av de låga kostnaderna för brunkolsbrytningen och de låga priserna på CO2-utsläppsrätter. Det är också förklaringen till att kolkraftverken i Tyskland gick för fullt i fjol, trots den pågående energiomställningen (Energiewende).

Målet om att Vattenfall ska ha minskat sina CO2-utsläpp till 65 miljoner ton år 2020 ligger dock fast. För att nå dit kan det bli aktuellt att helt eller delvis sälja vissa verksamheter skriver Vattenfall.

Miljö online2

Liknande artiklar