Anmälan öppen till klimatriksdag 2014

Foto: Klimatriksdag 2014

Föreningen Klimatriksdag förbereder en sammankomst i Norrköping 6-8 juni för att sätta klimatfrågan på agendan inför valet.

Inspiration kommer från en folkriksdag som hölls 1893 för att driva rösträttsfrågan framåt. Till folkriksdagen valdes 123 ombud av 150 000 väljare och folkets krav på allmän rösträtt fastställdes under högtidliga former. På Klimatriksdagen i Norrköping i juni ska man göra detsamma med klimatfrågan. Opinionen för en mer ansvarsfull klimatpolitik finns och folkets röst kan inte längre tystas.

Annika Elmqvist, ordförande i föreningen Klimatriksdag säger till tidningen Camino att

– Vi vill ha in förslag och motioner, så vi kan komma med konkreta förslag på vad vi vill att politikerna ska göra. Bland motionerna röstar vi fram en topplista på fem till tio motioner som vi driver extra hårt i valrörelsen. Men alla motioner kommer att lämnas till företrädare för riksdagspartierna.

På programmet finns bland annat tal av Johan Rockström och James Hansen, diskussioner om inkomna motioner i utskott, medverkande forskare och eldsjälar, samt kulturarrangemang. Mer info om program och talare finns här. Arrangörerna hoppas på bred uppslutning och runt 1000 deltagare. Ett femtiotal organisationer som representerar miljö och solidaritetsrörelser stödjer Klimatriksdagen.

Anmäla sig kan man göra här.

Miljö online2

Liknande artiklar