Döda havsbottnar breder ut sig i Östersjön

Foto: Jacob Carstensen Aarhus University

År 1900 fanns det 5 000 kvadratkilometer döda bottnar i Östersjön. Nu handlar det om 60 000 kvadratkilometer.

Ett internationellt forskarlag har lyckats visa hur syrebristen i Östersjön förvärrats under de senaste 115 åren. I ett pressmeddelande från Lunds universitet framgår att syrebristen lett till att de döda havsbottnarnas storlek ökat tiofaldigt under perioden. Här konstateras också att Östersjön nu har världens största yta av syrefattiga havsbottnar orsakade av människan.

Framför allt är det tillförseln av näringsämnen som orsakat syrebristen. Det handlar bland annat om en ökad användning av gödningsmedel, intensivare djurhållning, förbränning av fossila bränslen och utlopp från reningsverk. Även en ökad temperatur i bottenvattnet har förvärrat problemet.

Miljö online2

Liknande artiklar