Känd ekonom ändrar sig om kärnkraft

Foto: OKG

Menar att ”den svenska energidebatten bör starta om”.

Ekonomen och författaren Klas Eklund skrev på Twitter häromveckan att han brottas med vad han egentligen tror om kärnkraften. Han avslutar kort med: ”Återkommer.”

Under fredagen återkom Eklund i en krönika i nyhetsmagasinet Fokus (ännu ej publicerad på hemsidan), där han utvecklar sina tankar kring frågan. Eklund skriver att han för några år sedan hoppades på en renässans för kärnkraften, men att läget sedan dess har förändrats.

[J]ag säger att den svenska energidebatten bör starta om och utgå från det nya läge som råder – nämligen att kärnkraften av allt att döma håller på att prisa sig själv ur marknaden.

Eklund, som bland annat satt med i Framtidskommission som Fredrik Reinfeldt (M), Annie Lööf (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) tillsatte under 2011, skriver i Fokus att stigande kostnader för kärnkraft och sjunkande kostnader för förnybar energi märks över hela världen. Något som i Sverige bidragit till att kraven på kärnkraftsutbyggnad ”blivit allt tystare”.

Knappast någon tvivlar längre på att priset på till och med den tidigare dyra solkraften så småningom faller klart under priset på ny kärnkraft.

Eklund konstaterar också, vilket går emot den svenska regeringens egen utredning i frågan från 2012, att kärnkraften i dag subventioneras.

Ska riskerna med en kärnkraftsolycka – inklusive evakuering och ombyggnad av hela områden (så som nu måste ske i Fukushima) – bäras helt av industrin blir det för dyrt. Tar staten över försäkringskostnaderna innebär det de facto en subvention.

Miljö online2

Liknande artiklar