Kina: 16 procent av marken är förorenad

Foto: Bo Qiu / Greenpeace

Enligt landets miljödepartement är det ”svårt att vara optimistisk”.

En flera år lång undersökning av marken i Kina visar att runt 16 procent innehåller otillåtet höga halter av föroreningar. Bland annat rör det sig om kadmium, kvicksilver, arsenik, krom och bly. Det här rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Undersökningen bygger på stickprov som tagits på en 6,3 miljoner km2 stor yta vilket motsvarar runt två tredjedelar av hela landet. Informationen kommer enligt Reuters från Kinas miljödepartement, som i en kommentar ska ha gjort klart:

The survey showed that it is hard to be optimistic about the state of soil nationwide.

Speciellt oroande enligt departementet är att mark i jordbruksområden är i dåligt skick. Enligt den kinesiska nyhetsbyrån Xinhua visar undersökningen att så mycket som 19 procent av jordbruksmarken är förorenad.

Från myndigheternas sida arbetar man nu med en rad åtgärder som ska sättas in för att försöka komma tillrätta med problemet.

Miljö online2

Liknande artiklar