”Minska utsläppen” svepskäl för Kina att stänga stålverk

Foto: Jack

Den Kinesiska regeringen menar att de avvecklar stålindustrin av miljöskäl, men analytiker hävdar att stålkrisen endast är ett tecken på överkapacitet och minskad tillväxt.

Att det inte är miljön som är anledningen till nedläggningarna syns i det stora stålkraftverk som får fortsätta spy ut koldioxid och sot mitt i den Kinesiska stålindustrins hjärta, Tangshans Fengnandistrikt. Detta trots att verket finns med på en lista över de värsta miljöbovarna i landet.

Det är de miljömässigt värsta industrierna som har varit nyckeln till Kinas enorma tillväxt, så som stål-, kol- och betongproduktion. När ekonomin har gått dåligt har landets regering delat ut stora lån för att stötta dessa industrier. Regeringen har uttryckt att de vill stimulera byggsektorn – som köper mycket stål – så att de stängda stålverken ska kunna öppna igen.

Miljö online2

Liknande artiklar