Nytt kartverktyg visar all skyddad natur i Sverige

Foto: Pete Rosén / Rosénmedia

Ger en översikt över var alla nationalparker, naturreservat och övriga skyddade områden finns.

Naturvårdsverket kom i veckan med en ny karttjänst – Skyddad natur – som beskrivs på följande sätt:

I Skyddad natur hittar du information om alla skyddade områden i Sverige, Sveriges Natura 2000-områden och andra områden med höga naturvärden som ingår i nationella planer för skydd eller är utpekade i internationella konventioner.

Enligt Naturvårdsverket är kartan främst avsedd som stöd för de som arbetar med naturvårdsfrågor eller planering av mark och vatten. Men även alla som är friluftsintresserade kan ha nytta och glädje av kartverktyget.

En direktlänk till själva kartan finns här.

Miljö online2

Liknande artiklar