Oåterkalleliga skador år 2036 om vi fortsätter som nu

Foto: Mikael Miettinen, Flickr.

Vi har 22 år kvar tills tvågradersmålet passeras om vi inte agerar nu, hävdar Michael E. Mann,  professor i meteorologi och  medverkande i FN:s klimatpanels rapporter 2007.  Om världen fortsätter att släppa ut fossila bränslen enligt ” business as usual” så kommer den farliga tröskeln på två graders uppvärmning att överskridas år 2036 , enligt en artikel i Scientific American. Vid en temperaturökning på över 2 grader över förindustriell nivå så riskerar den globala uppvärmningen leda till oåterkalleliga skador.

Mann bedömer att koldioxidhalten i atmosfären bör hållas under 405 parts per million (ppm) om jordens medeltemperatur ska förbli under 2 grader. Koldioxidhalten i atmosfären var vid industrialismens början cirka 280 ppm. År 2013 översteg koldioxidhalten, om än kort, 400 ppm för första gången på kanske miljoner år. För att koldioxidhalten ska hållas under 405 ppm skulle koldixidutsläppen i stort sett behöva upphöra nu, enligt Mann.

Även en uppvärmning på under 2 grader kan vara farlig, enligt Mann.  Det finns regioner, som Arktis och ö-nationer med en låg höjd över havet, som drabbas av oåterkalleliga skador redan vid en lägre uppvärmning än två grader. Mann påpekar att det finns  forskare som menar att koldioxidhalten i atmosfären behöver sänkas. Enligt en uppmärksammad studie  av Johan Rockström m.fl. måste koldioxidhalten ner till 350 ppm för att vi ska vara säkra på att  klimatet inte överskrider en tröskel som påverkar polarisarna kraftigt.

 

Miljö online2

Liknande artiklar