Ökad koldioxidhalt ger blandade effekter för växtligheten

Foto: Ben Britten

Enligt en ny studie publicerad i Nature finns det både positiva och negativa effekter av en ökad koldioxidhalt. Växtsäsongen förlängs och växternas förmåga att ta upp vatten blir mer effektiv, men samtidigt kan ändrade växtfaser ge negativa effekter på biodiversiteten.

Vid en högre halt koldioxid i atmosfären kan växtsäsongen starta en vecka tidigare och sluta en vecka senare. Fortplantningsfasen för många arter kan däremot bli kortare och flyttas, vilket kan påverka biodiversiteten. När faserna ändras kan timingen med bin och fåglar som behövs för pollineringen störas vilket kan ge oförutsedda effekter.

Att växtsäsongen under de senaste decennierna har förlängts är ingen nyhet. Skillnaden är att det oftast kopplats enbart till en förhöjd temperatur, men studien har nu visat att koldioxidhalten också spelar en roll i förändringen.

Miljö online2

Liknande artiklar