Sex av tio tror att det är försent att stoppa klimatförändringar

Foto: seyed mostafa zamani

Konsumentföreningen Stockholm (KSF) har låtit Novus göra en opinionsundersökning om hur folk ser på framtiden.

Novus har tillfrågat 1 047 personer och 63 % ”tror inte att människan kommer förmå att hejda växthuseffekten så att ödesdigra effekter undviks”. Undersökningen gjordes innan IPCC s dystra rapport kom i april.

Bland de som är mer positiva än genomsnittet (37 %) finns framförallt personer som tjänar över 600 000 kr/år (42 %) och de som är i åldern 30-49 år (41 %). Tre fjärdedelar av de tillfrågade tycker också att skatter och andra ekonomiska styrmedel för att begränsa miljöpåverkan är en bra idé.

På en annan, inte helt orelaterad fråga, svarade 28 % att de kan tänka sig att äta larver och insekter som proteinkälla i framtiden.

Hela undersökningen finns att läsa här.

Miljö online2

Liknande artiklar