Sveriges utsläpp minskade 2013

Foto: SL

Tre viktiga faktorer ligger bakom minskningen på tre procent.

Ny preliminär data från Naturvårdsverket visar att Sverige släppte ut 55,7 miljoner ton växthusgaser under 2013, en minskning med tre procent jämfört med året innan.

Precis som 2012, då utsläppen också sjönk, nämns tre viktiga faktorer.

  • Bränslesnålare bilar och ökad andel biodrivmedel.
  • En nedgång i produktionen inom industrin.
  • Riklig nederbörd som gett gott om vattenkraft och därmed minskat utsläppen från energiindustrin.

Miljöminister Lena Ek (C) skriver i en kommentar på regeringens hemsida att det fortfarande behövs nya insatser för att klara de svenska klimatmålen. Men hon tror samtidigt att målen på -40 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivåer kommer att nås. Om årets siffror skriver hon:

Jämfört med utsläppen från år 1990 är det en total minskning med 23 procent motsvarande 17 miljoner ton koldioxid.

Naturvårdsverket påpekar dock att svenskarnas konsumtion gjort att utsläppen till stor del förlagts till andra länder. Just nu står även Greenpeace utanför riksdagen och påpekar för politikerna att Vattenfalls planer på utökade brunkolsdagbrott samt möjliga så kallade framtidsområden i Tyskland är nog för att släppa ut 1,2 miljarder ton koldioxid.

Miljö online2

Liknande artiklar