Var femte husägare överväger egen elproduktion

Foto: Fortum

Elbranschens konsumentbarometer Elmätaren visar att 20 procent av de svenska husägarna överväger att investera i solceller eller egna små vindkraftverk de närmaste fem åren.

Bland de som bor på en gård eller villa i glesbygd är intresset ännu större, och en tredjedel uppger att de kan tänka sig egen elproduktion. Enligt Elmätaren är skälet till intresset för att producera sin egen el att spara pengar (58%), följt av miljöskäl (51%) och att man vill vara så självförsörjande som möjligt (50%).

Ca 71 procent av de svarande är dock inte intresserade av att producera egen el, främst med hänvisning till boendesituationen eller att det är praktiskt svårt. Bland villaägarna har följande faktorer identifierats som hinder enligt Elmätaren, de tror att det inte lönar sig (39 procent), praktiskt svårt eller omöjligt med boendesituationen (30 procent) samt att det är/verkar krångligt (22 procent).

Utvecklingen med egenproduktion av el kan bidra ytterligare till den starka tillväxten för solceller i Sverige. Hela undersökningen från Svensk energi finns att läsa här.

Miljö online2

Liknande artiklar